Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

3. 10. 2013
V letech 2007 a 2008 zpracoval DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie pro Magistrát hlavního města Prahy průzkum rybích společenstev ve zvláště chráněných územích, která se nacházejí na ú...
1. 10. 2013
Na základě zkušeností z Německa byly vyvěšeny nové typy budek pro netopýry v CHKO Slavkovský les. Oproti klasickým budkám se vyznačují větší šířkou a dalšími parametry (např. hloubka...
30. 9. 2013
Na evropsky významné lokalitě Chlum u Nepřevázky došlo po ukončení vojenské činnosti v roce 1989 k absenci jakéhokoli způsobu využití a následně k rozvoji křovitých formací na místě suchých širolist...
23. 9. 2013
Bobr evropský (Castor fiber), stejně jako jeho severoamerický vikariant (druh, obsazující stejnou ekologickou niku) bobr kanadský (Castor canadensis), mají do značné míry podobnou historii. Oba druhy byly široce rozšířeny...
27. 8. 2013
V letech 2010 – 2011 bylo vyvěšeno 56 budek pro dravce a sovy (poštolku obecnou, puštíka obecného a sýce rousného) v Javořích horách v CHKO Broumovsko v oblasti o rozloze 12 km2 (z toho 8 km2 lesy, 4 km2 louky...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.