Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

20. 10. 2013
Mateřídoušková step Brod se nachází mezi obcemi Brod a Jerusalem , vlastní zájmová lokalita má rozlohu přibližně 2,5 ha. Jedná se o plochu využívanou v minulosti jako vojenské cvičiště, částečně jako odkladiště materiálů vzniklých důlní činností – především kamenných sutí. Majitelem je stát, ve...
19. 10. 2013
Vrch Pichce (571 m. n m) se nachází mezi Příbramí a Dubnem. Jedná se o obecni pozemek, obec Dubno se na managementu aktivně podílí.Vlastní zájmová lokalita má rozlohu 9,9 ha. Vegetace zde nese lesostepní charakter, ve zbytcích jsou přítomny skalnaté stepi vřesového, resp. mateřídouškového...
19. 10. 2013
Vzhledem k mohutné expanzi sítiny cibulkaté (Juncus bulbosus) v Královomlýnském rybníku, která v letech 2007 až 2008 náhle gradovala a prokazatelně oslabovala populaci žabníčku vzplývavého Luronium natans, byl proveden v roce 2009 zásahový management v podobě odstranění sítiny v místě původního...
18. 10. 2013
SCHKO Labské pískovce pokusně začala likvidovat křídlatku japonskou v roce 1993, v povodí řeky Chřibské Kamenice v Přírodní rezervaci Pavlino údolí. Lokalita se nachází mezi obcemi Rynartice a Dolní Chřibská v nadmořské výšce okolo 200 m. Byla použita metoda kombinovaná, tzn. mechanické pokosení a...
18. 10. 2013
Cílem opatření v NPP Kleneč je zachování jediné populace kriticky ohroženého endemického hvozdíku písečného českého Dianthus arenaria bohemica. Na konci 80. let byla situace na lokalitě kritická, přežívalo posledních 200 trsů hvozdíku. Realizované zásahy se týkaly jak přímého posilování populace...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.