Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 10. 2013
V rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR, proběhlo na podzim v roce 2013 mapování areálu výskytu zájmových druhů vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri) v povodí horní a střední Moravy a v povodí...
31. 10. 2013
V rámci projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR, proběhlo na podzim v roce 2013 mapování areálu výskytu zájmových druhů vranky...
30. 10. 2013
PR Hraniční louka představuje pouhý zbytek (cca 9ha) kdysi rozsáhlých komplexů luk a pastvin navazující na dnešní bezlesí v oblasti Orlického Záhoří. Rezervace byla vyhlášena v roce 1982. Ú...
30. 10. 2013
Lada pod Květnou (2,7 ha) se nacházejí při SV okraji Příbrami mezi pražskou výpadovkou (ulice Evropská) a vrchem Květná. Území bylo dlouhodobě využíváno jako zdroj kvalitní pitné vody pro dnes již zaniklou příbramskou sodovkárnu. Proto zde bylo vyloučeno jakékoliv hnojení. Význam lokality spočívá...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.