Kompendia

23. 4. 2021

Šest následujících studií se zabývá podčeledí Tetraoninae (tetřevi) a především habitatovými preferencemi zástupců této skupiny: (1) analyzuje habitatové požadavky jeřábka lesního (Bonasa...

20. 10. 2020

Urbanizace začínající ve 20. století vedla mimo jiné i k drastickému nárůstu umělého osvětlení, globální světelné znečištění dále roste a za posledních 25 let se téměř zdvojnásobilo. Rozšíření...

20. 10. 2020

Environmentální DNA nebo eDNA je DNA, která je získávána z různých vzorků životního prostředí (půda, mořská voda, sníh nebo dokonce vzduch).  Jak různé organismy interagují s prostředím,...

19. 10. 2020

Celosvětové snižování biodiverzity se nevyhýbá ani bezobratlým. Zmenšení populací hmyzích druhů neznamená jen menší početnost, ale také omezenější geografické rozložení druhů a představuje první...

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.