Kompendia

14. 6. 2021

Pět následujících studií se věnuje tématice mrtvého dřeva a jeho důležité funkci v lese: (1) hodnotí množství mrtvého dřeva v evropských bukových lesích; (2) ukazuje přehled retenční situace lesů...

14. 6. 2021

Šest následujících studií se zabývá vztahem a následky, které způsobují změny v krajině na opylovače: (1) zkoumá historická data o změnách v krajině na vybrané čtyři skupiny opylovačů v Nizozemsku...

14. 6. 2021

Šest studií zkoumá, jakým způsobem obyvatelé měst vnímají městskou zeleň, jaký má na ně efekt a jaké jsou případné další potřeby výzkumu na dané téma: (1) hodnotí dopady městské zeleně na psychiku...

14. 6. 2021

Pět následujících studií se věnuje tématu řízeného vypalování porostů, případně jeho dopady na biodiverzitu a vegetaci jako takovou: (1) zjišťuje vliv vypalování a vypásání na vřesovištích v...

14. 6. 2021

Čtyři následující studie se zabývají tématem občanské vědy (tzv. citizen science): (1) se věnuje vyhodnocením a srovnáním kvality práce dobrovolníků, kteří se zapojili do sběru dat při výzkumu...

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.