Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

2. 7. 2013
KONVIČKA, Martin, ČÍŽEK, Lukáš a BENEŠ, Jiří. Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Olomouc: Sagittaria, 2006. 79 s. ISBN 80-239-8801-8.
2. 7. 2013
KONVIČKA, Martin, BENEŠ, Jiří a ČÍŽEK, Lukáš. Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Olomouc: Sagittaria, 2005. 127 s. ISBN 80-239-6590-5.
2. 7. 2013
HORÁK, Jakub, ed. Proč je důležité mrtvé dřevo? Pardubice: Pardubický kraj, 2007. 19 s. ISBN 978-80-903496-2-9.
2. 7. 2013
STEJSKAL, Vojtěch a ZICHA, Jiří. Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011. 88 s. ISBN 978-80-7212-562-3.
2. 7. 2013
PLANETA: Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000. Metodická příručka k ustanovením článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Evropská komise, přeložilo Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, roč. XII, č. 1...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.