Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

2. 7. 2013
SÁDLO, Jiří a TICHÝ, Lubomír. Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. 35 s. ISBN 80-903121-1-X.
2. 7. 2013
MIKÁTOVÁ, Blanka a VLAŠÍN, Mojmír. Obojživelníci a doprava. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004. 66 s. ISBN: 80-239-3951-3.
2. 7. 2013
VLAŠÍN, Mojmír a MÁLKOVÁ, Ivana. Ochrana netopýrů. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004.71 s. ISBN: 80-239-3897-5.
2. 7. 2013
MIKÁTOVÁ, Blanka a VLAŠÍN, Mojmír. Ochrana obojživelníků. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2002. 138 s. ISBN: 80-902203-7-1.
2. 7. 2013
VLAŠÍN, Mojmír a MIKÁTOVÁ, Blanka. Metodika sledování výskytu plazů v České republice. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2007. 39 s. ISBN: 978−80−254−1344−9.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.