Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
Pokorná, Zuzana. Ježci - metodika ČSOP č. 33. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005. 40 s.
14. 3. 2016
Jak značit exempláře CITES? Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Praha. 2011. ISBN 978-80-87457-24-5.
6. 8. 2013
BRABEC, Jiří, ZMEŠKALOVÁ, Jana, eds. Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 48 s. ISBN 978-80-87457-14-6.
2. 7. 2013
SLAVÍK, Ondřej, VANČURA, Zdeněk a kol. Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich testování. Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2012. 139 s. ISBN 978-80-7212-580-7.
2. 7. 2013
MLÁDEK, Jan, PAVLŮ, Vilém, HEJCMAN, Michal a GAISLER, Jan, eds. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2006. 104 s. ISBN: 80-86555-76-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.