Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
Maděra, Petr, Zimová, Eliška, eds. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol. Brno. 277 s.
14. 3. 2016
Zámečník, Václav. Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině. Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Praha. 2013. 97 s. ISBN 978-80-87457-81-8.
14. 3. 2016
Šafránková, Ivana, Beránek, Jakub. Metodická příručka ochrany okrasných rostlin. Ministerstvo zemědělství, Praha. 2002. 385 s. ISBN: 978-80-7084-946-0.
14. 3. 2016
Krajinné prvky. Příručka Ministerstva zemědělství. Praha. 2014. 15 s.
14. 3. 2016
Svobodová, Kamila. Krajina a krajinný ráz ve strategickém plánování. Fakulta architektury ČVUT v Praze, Ústav prostorového plánování. Praha. 2011. 22 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.