Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

1. 6. 2013
DAPHNE ČR. Praktický pomocník pro hospodaření v Blanském lese - území zařazeném do soustavy Natura 2000. České Budějovice: Attavena, 2006. 64 s. ISBN 80-86778-21-5.
12. 4. 2013
HUMMEL, Jiří, KRAVČÍKOVÁ, Jana, PARTIK, Miroslav a POKORNÝ, Jiří. Natura 2000 a účast ve správních řízeních. Příručka pro nevládní organizace a občany, jak se vyznat ve vyhláškách a paragrafech. Praha: Arnika a DAPHNE ČR, 2010. 172 s. ISBN 978-80-904409-8-2.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.