Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

2. 7. 2013
ANDĚL, Petr, MINÁRIKOVÁ, Tereza a ANDREAS, Michal, eds. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia, 2010. 137 s. ISBN 978-80-903787-5-9.
2. 7. 2013
KUTAL, Miroslav a PRAUS, Libor. Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat. Olomouc: Hnutí DUHA, 2009. 15 s.
2. 7. 2013
HUMLÍČKOVÁ, Petra a kol. Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2008. 72 s. ISBN 978-80-86327-68-6.
2. 7. 2013
JAHELKOVÁ, Helena, HÁJKOVÁ, Pavlína a BLÁHOVÁ, Anna. Péče o netopýry. Metodika péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry. Praha: ZO ČSOP 11/30 Nyctalus, 2009. 113 s. ISBN 978-80-254-5193-9.
2. 7. 2013
VOJAR, Jiří. Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana. Doplněk k metodice. Praha: ZO ČSOP Hasina Louny, 2007. 155 s. ISBN 978–80–254–0811–7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.