Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
Vrška, Tomáš, Hort Libor. Základní kriteria a parametry pro hodnocení "přirozenosti" lesních porostů. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, detašované pracoviště Brno. 2003. 10 s.
14. 3. 2016
Romportl, D. TYPOLOGIE KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Disertační práce, Karlova Univerzita v Praze, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha, 2009.
14. 3. 2016
Romportl, D., Chuman, T., Lipský, Z. TYPOLOGIE SOUČASNÉ KRAJINY ČESKA. Geografie, číslo 1, ročník 18, 2013.
14. 3. 2016
Löw, Jiří, Novák, Jaroslav. TYPOLOGICKÉ ČLENĚNÍ KRAJIN ČESKÉ REPUBLIKY. URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ, ROČNÍK XI, č. 6, 2008.
14. 3. 2016
Sklenička, Petr a kol. Studium krajinných typů na území Karlovarského kraje. Česká zemědělská fakulta v Praze, fakulta životního prostředí. Praha. 2011.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.