Stanovení ochranných opatření pro území soustavy Natura 2000

Verze PDF
Souhrn: 

Pro usnadění aplikace článku 6.1 směrnice o stanovištích byl připraven dokument zaměřený na hospodaření v evropsky významných lokalitách.

Komentář: 

Příručka je zatím dostupná pouze v angličtině.

Zadal: 
Jan Dušek
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.