Srovnání různých netopýřích budek v listnatých lesích v Buckinghamshire (Spojené Království) z hlediska míry jejich využití

Verze PDF

Studie navazuje na další práce zabývající se využitím netopýřích budek pro účely monitoringu netopýřích populací. Cílem experimentu bylo zjistit, zda netopýři řasnatí (Myotis natterreri) a netopýři ušatí (Plecotus auritus) vykazují preference při výběru úkrytu v jednom z pěti použitých typů netopýřích budek. 13 skupin budek zahrnujících všech pět typů bylo upevněno na 13 lokalitách, prostředí uvnitř všech budek bylo srovnatelné a odpovídající okolním teplotám. Analýza dat z monitorování obsazenosti budek ukázala, že netopýr řasnatý a netopýr ušatý přednostně obsazují dva typy budek v závislosti na fázi hnízdní sezóny ptáků.

Využitelné výstupy: 
 • habitat, kde pokus probíhal, byl tvořen mladšími uzavřenými porosty dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), podrost tvořila líska (Corylus avellana)
  • zkoumané lokality se mezi sebou nelišily
 • bylo použito pět typů netopýřích budek (viz příloha 1) - Schwegler 1FF, Schwegler 2F, Schwegler 2FN, Schwegler 1FS a tzv. apexová budka nejvíce připomínající běžné ptačí budky
 • budky byly nainstalovány v linii paralelní s okrajem lesa
  • na stromy byly upevněny pomocí šroubovacích háčků, které lze snadno povolovat s tím, jak daný strom roste
  • přechozí studie (z lokality Buckinghamshire) ukázaly, že se netopýři vyhýbali budkám upevněným pomocí nosných konzolí
 • pro zjištění případného vlivu orientace na prostředí budek, byly všechny postupně přemisťovány po sousedních kmenech
  • senzorické měření ukázalo, že vnitřní teplota byla stejná na šech lokalitách pro všechny typy budek a hodnoty orientace
 • k zamezení stěhování ptáků do netopýřích budek byly nad nimi instalovány i ptačí budky
  • ptačí budky se však neosvědčily jako účinný nástroj, který by ptáky od hnízdění v budkách pro netopýry odrazoval
 • analýza ukázala, že netopýři řasnatí, mají-li možnost, preferují 1FS budky, zatímco netopýři ušatí tíhnou k budkám typu 2F - po skončení hnízdní sezóny ptáků, a 2FN v průběhu hnízdění ptáků (viz přílohy 2,3)
  • mechanismus výběru budek nelze s jistotou určit, ale zdá se, že se rozhodují na základě velikosti vnitřní dutiny (čím větší, tím lepší)
  • vliv ptačí kompetice významně ovlivnil výsledná data, je tedy záhodno experiment zopakovat za vyloučení přítomnosti ptáků
Grafické přílohy: 
Přehled a popis použitých typů netopýřích budek
Celkové počty zaznamenaných residentů
Srovnání podílu jednotlivych residentů obývajících sledované budky v závislosti na sezóně
Zdroj: 
Dodds M., Bilston H. (2013): A comparison of different bat box types by bat occupancy in deciduous woodland, Buckinghamshire, UK. Conservation Evidence 10: 24-28
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.