Složení potravy rysů a jich kondice za různých podmínek, studie z Finska

Verze PDF

 
Ve východním Finsku nebyl u sledovaných kadáverů zaznamenán žádný prokazatelný rozdíl mezi pohlavími/věkovou kategorií ve složení potravy, na jihozápadě pak samci rysů konzumovali více jelence než zajíce (výrazněji než samice, p<0,05).

Využitelné výstupy: 

 

  • Autoři prozkoumali kadávery 497 rysů (Lynx lynx) odstřelených v osmdesátých letech (deset let odstřelů) v rámci dvou lokalit ve Finsku. Poměr pohlaví byl 50:50.

 

  • 53 % samic starších jednoho roku bylo předchozí jaro březích (určeno na základě placentálních jizev). Průměrná velikost posledního vrhu činila 2,33±0,73 (x±SD, n=82).

 

  • Na východě Finska činili 86,2 % zimní potravy zajíci, na jihozápadě Finska byl poměr konzumovaných zajíců a jelenců běloocasých vyrovnaný.

 

  • Jedinci pocházející z jihozápadního Finska byli průměrně v lepší nutriční kondici, než ti z východu.

 

  • V obou sledovaných lokalitách měli samci větší zásoby podkožního tuku než samice (u samic byly zásoby podkožního tuku obecně menší u těch, které byly loňské jaro březí).
Grafické přílohy: 
Složení potravy rysů a jich kondice za různých podmínek, studie z Finska
Složení potravy rysů a jich kondice za různých podmínek, studie z Finska
Složení potravy rysů a jich kondice za různých podmínek, studie z Finska
Složení potravy rysů a jich kondice za různých podmínek, studie z Finska
Složení potravy rysů a jich kondice za různých podmínek, studie z Finska
Zdroj: 
Pulliainen, E., Lindgren, E., Tunkkari, S. P., Influence of food availability and reproductive status on the diet and body condition of the European lynx in Finland, Acta Theriologica 40 (2), pp.: 181-196
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.