Sinokvět chrpovitý - péče o druh a jeho lokality

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
KLAUDISOVÁ, Alexandra, KŘÍŽ, Martin a ŠLECHTOVÁ, Anna. Sinokvět chrpovitý Jurinea cyanoides. Péče o druh a jeho lokality. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 44 s. ISBN 978-80-87457-12-2.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.