Sezónní a meziroční přežívání mloka skvrnitého

Verze PDF

Rychlost populačního růstu dlouhověkých obratlovců je velmi citlivá na změny v přežívání kohorty dospělých jedinců. Predikce populační dynamiky jsou velmi silně závislé na přesnosti vstupujících parametrů. Zejména v případě ohrožených druhů je tedy potřeba co nejdetailnějších znalostí životního cyklu dotčených druhů. Zejména mezi obojživelníky je situace velmi vážná a přibližně třetina ze všech žijících druhů je ohrožena vymřením. Jedním z důležitých faktorů pro modelování populační dynamiky druhů je mortalita. Ta je možná kvantifikovat meziročně, pro potřeby ochrany přírody a efektivních managementových zásahů je ale důležitá také znalost sezónní variability mortality. Oběma těmito faktory se v kantonu Ticino na jihu Švýcarska zabýval u mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) tým švýcarských herpetologů. Výsledky ukázaly poměrně velmi nízkou sezónní i meziroční mortalitu a navíc i nízkou mobilitu dospělých jedinců mloka skvrnitého.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal v letech 2003 - 2011 na okraji osady Prümé.
  • Celkem bylo nalezeno a označeno 84 jedinců mloka skvrnitého, z nichž 24 jedinců bylo minimálně jednou odchyceno znovu.
  • Sezónní variabilita přežívání je velmi nízká.
  • Hodnota pravděpodobnosti přežívání dosahuje v letních měsících v průměru 98,4 %, v zimních pak 99 %.
  • Meziroční pravděpodobnost přežívání je rovněž vysoká a dosahuje v průměru 86 %.
  • Zatímco řada jiných studií dokládá vysokou pohyblivost dospělých jedinců mloka skvrnitého, ve zkoumané populaci je pohyblivost velmi nízká.
Grafické přílohy: 
Sezónní a meziroční přežívání mloka skvrnitého
Zdroj: 
Schmidt, B. R., Itin, E., & Schaub, M. (2014). Seasonal and Annual Survival of the Salamander Salamandra salamandra salamandra. Journal of Herpetology, 48(1), 20-23.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.