Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
SÁDLO, Jiří a TICHÝ, Lubomír. Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. 35 s. ISBN 80-903121-1-X.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.