Sáčky s lišejníky jako nástroj biomonitoringu v městském prostředí

Verze PDF

Autoři otestovali na čtyřech automobilovou dopravou frekventovaných lokalitách v bulharském Plovdivu sáčky s lišejníky (Pseudevernia furfuracea) jako novou techniku biomonitoringu, přičemž sledovali koncentrace 21 chemických prvků.
Pseudevernia furfuracea v sáčcích instalovaných ve městech je vysoce efektivní nástroj - „sběrač“ prvků, který poslouží v předběžných studiích zaměřených na kvalitu životního prostředí (atmosférické znečištění) ve městech.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři naměřili v sáčcích s lišejníky vyšší koncentrace prvků Mn, Na, Cu, Zn a Sr.

 

  • Prvky K, S a Cd byly v sáčcích zastoupeny ve srovnání s neexponovanými lišejníky méně.

 

  • Nejvyšší relativní akumulační faktor (relative accumulation factor, RAF) byl naměřen u Na (3,49), Zn (2,92) a Cu (3,33).

 

  • Koncentrace makroprvků K, P a S v lišejníkových sáčcích snížily své koncentrace rozšířením doby expozice ve srovnání s neexponovanými lišejníky. V případě draslíku pak téměř čtyřikrát (p<0.05).

 

  • Prvky As, Cd, Hg a U dosahovaly (neprůkazně) vyšších koncentrací v neexponovaných vzorcích Pseudevernia furfuracea než v exponovaných.

 

  • Prvky Al, Cu, Ni a Zn prokazatelně zvýšily svůj obsah (koncentraci) v sáčcích s lišejníky po prodloužení expoziční doby (p<0.05).

 

  • V této studii bylo zaznamenáno celkem 40 pozitivních a 21 negativních korelací analyzující jednotlivé prvky (p<0.05).

 

  • Autoři na základě získaných dat usuzují, že lišejník Pseudevernia furfuracea v sáčcích instalovaných ve městech je vysoce efektivní nástroj - „sběrač“ prvků, který poslouží v předběžných studiích zaměřených na kvalitu životního prostředí (atmosférické znečištění) ve městech.
Grafické přílohy: 
Sáčky s lišejníky jako nástroj biomonitoringu v městském prostředí
Sáčky s lišejníky jako nástroj biomonitoringu v městském prostředí
Sáčky s lišejníky jako nástroj biomonitoringu v městském prostředí
Sáčky s lišejníky jako nástroj biomonitoringu v městském prostředí
Sáčky s lišejníky jako nástroj biomonitoringu v městském prostředí
Zdroj: 
Petrova, P. S., Yurukova, D. L., Velcheva, G. I., Lichen-bags as a biomonitoring technique in an urban area, 2015, Applied Ecology and Environemntal Research, 13 (4), pp.: 915-923.
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.