Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala

Verze PDF

Města, která aktuálně zažívají populační pokles, disponují řadou opuštěných objektů určených k demolici. Tyto parcely mohou být využity k zahuštění sítě zelených území a mohou pomoci obnovit ekologickou rovnováhu měst.
Pokud by budovy s největším rizikem nucené demolice byly odstraněny (a upřednostňovány v rámci tvorby nové sítě napojení zelených území), může město Buffalo znovu využít reklamované území a zvýšit rozlohu zelených otevřených prostranství o 365 %.

Využitelné výstupy: 

V zájmové oblasti (AOI) se nachází celkem 20 městských parků/open-space prostor, jež dohromady zabírají plochu cca 58 hektarů. Průměrná velikost místního parku činí 2,69 ha. Vzhledem k tomu, že celá oblast AOI zabírá plochu 1654 ha, tvoří zeleň a otevřené prostory cca 3,5 % rozlohy.
Při srovnání s celým intravilánem Buffala tvoří rozloha zeleně a open-space prostor cca 5 %.
Konektivita mezi 20 parky v AOI je nulová.
Při započítání budov v nájmu města určených k demolici by se přidalo přibližně 195 ha otevřeného prostoru (ale průměrná velikost plošky by se snížila na 0,1074 ha, protože se jedná o mnoho malých stavebních ex-rezidentálních parcel).
Jejich zapracováním by se ale zvýšila konektivita parků z 0 na 0,633.
Pokud by navíc každá získaná parcela byla začleněna do sítě open-space prostor, zvýšila by se vzájemná konektivita parků na 0,984 (do tří let).
Systém nikdy neumožní konektivitu 1,0, protože ve městě funguje hustá dopravní síť. Konektivita 63 % je proto dosažitelným maximem z celkového potenciálu.
Pokud by došlo k zapracování demoličních výměrů a jimi uvolněných parcel do plánování otevřených prostranství a zeleně, zvýšil by se počet plošek s rozlohou větší než 0,5 ha z 28 na 36 (do tří let) a počet plošek menších než 0,1 ha by se zvýšil ve stejném horizontu ze 410 na 552, tedy o 35 %.

Grafické přílohy: 
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Rozvoj open-space zelených prostor ve městech, příklad z Buffala
Zdroj: 
Frazier, E. A., Bagchi-Sen, S., Developing open space networks in shrinking cities, Applied Geography 59 (2015), pp.: 1-9
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.