Role konektivity prostředí v šíření datla černého a strakapouda velkého ve Středomoří

Verze PDF

Datlovití ptáci jsou velmi důležitou součástí lesních ekosystémů. V některých případech bývají využíváni i jako bioindikátory kvality prostředí. V jižní Evropě jsou zastoupeni o něco nižší druhovou diverzitou než v její severní polovině. V letech 1980-2000 došlo k výraznému nárůstu početnosti dvou druhů šplhavců v severovýchodním Španělsku (Katalánsko): datla černého (Dryocopus martius) a strakapouda velkého (Dendrocopos major). Tento jev je připisován změně v tradičním lesním hospodaření, vedoucí ke stárnutí lesních porostů. V tomto článku přinesli autoři výsledky, podle nichž je nezbytnou podmínkou šíření i současná konektivita lesních celků.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři spojili dohromady data z atlasu hnízdního rozšíření a inventarizace lesních biotopů.
  • Konektivitu prostředí hodnotili pomocí mediánu disperzní vzdálenosti mladých ptáků po opuštění rodičů.
  • Výsledek ukazuje, že konektivita ovlivňuje šíření datla černého, ale pouze v případě, že existuje spojitost mezi lesními celky se stromy s průměrem kmene alespoň 35 cm v prsní výšce.
  • Pravděpodobnost kolonizace strakapoudem je vyšší směrem k centru šíření a současně roste, pokud je les propojen s jiným lesem se stromy o průměru do 35 cm.
  • Strakapoud velký je méně mobilním druhem než datel černý.
  • Model předpovídá další šíření do oblasti mediteránu, ale nižší rychlostí (pokud se nezvýší rychlost propojování vhodných biotopů).
  • Tento výzkum potvrzuje zjištění jiných prací o důležitosti dospělého lesa pro existenci některých druhů datlovitých ptáků.
Grafické přílohy: 
Role konektivity prostředí v šíření datla černého a strakapouda velkého ve Středomoří
Role konektivity prostředí v šíření datla černého a strakapouda velkého ve Středomoří
Role konektivity prostředí v šíření datla černého a strakapouda velkého ve Středomoří
Role konektivity prostředí v šíření datla černého a strakapouda velkého ve Středomoří
Role konektivity prostředí v šíření datla černého a strakapouda velkého ve Středomoří
Role konektivity prostředí v šíření datla černého a strakapouda velkého ve Středomoří
Zdroj: 
Gil-Tena, A., Brotons, L., Fortin, M. J., Burel, F., & Saura, S. (2013). Assessing the role of landscape connectivity in recent woodpecker range expansion in Mediterranean Europe: forest management implications. European Journal of Forest Research, 132(1), 181-194.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.