Reprodukční úspěch maďarských orchidejí? Beze změny.

Verze PDF

Autoři vytvořili dataset herbářových položek orchidejí (z let 1853 – 2008) a zkoumali vývoj trendu jejich reprodukčního úspěchu. Dospěli k závěru, že pro většinu sledovaných druhů nedošlo k nějakému výraznému posunu, tj. že populace orchidejí nejsou stiženy tzv. polinační krizí.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři prozkoumali s využitím herbářových položek semena 663 vzorků náležejících k 27 druhům. Data pocházela z 10,3 ± 9,3 lokalit, za 76.5 ± 43.2 let, s počtem vzorků na jeden druh 23.4 ± 25.6. Data pocházející z herbářových položek byla porovnána s terénními údaji o reprodukčním úspěchu.

 

  • Druhy byly rozděleny do tří skupin podle jejich rozmnožovací/opylovací strategie -  autogamie (včetně obligátní a fakultativní samosprašnosti), nektarem odměňující entomofilii a potravně zprostředkovanou entomofilii.

 

  • Sada semen zástupců konkrétních 27 druhů se pohybovala od 35 do 98 %.

 

  • Způsob opylení měl prokazatelný efekt na reprodukční úspěch, druhy spadající do kategorie "nektarem odměňující entomofilii" měly prokazatelně nižší set semen (posterior mean: -2.152; lower: -3.380; upper 95% CI: -1.079; p = 0.004), set semen autogamních taxonů se prokazatelně nelišil od těch s nektarem (posterior mean: 0.747; lower: -0.577; upper 95% CI: -1.796; p = 0.224).

 

  • Set (sada) semen se nelišil v průběhu času (posterior mean: -0.004; lower: -0.011; upper 95% CI: 0.002; p=0.194).

 

  • Množství semen v průběhu času prokazatelně klesalo jen u druhu bradáček vejčitý (Neottia ovata) a zvyšovalo u druhu vstavač štěničný (Anacamptis coriophora).

 

  • Analýza potvrzuje, že reprodukční úspěch většiny (91 % sledovaných druhů) se s časem nezměnil, minimálně od konce 20. století.
Grafické přílohy: 
Reprodukční úspěch maďarských orchidejí? Beze změny.
Reprodukční úspěch maďarských orchidejí? Beze změny.
Reprodukční úspěch maďarských orchidejí? Beze změny.
Reprodukční úspěch maďarských orchidejí? Beze změny.
Reprodukční úspěch maďarských orchidejí? Beze změny.
Zdroj: 
Molnár, V., Lóki, V., Takács, A., Schmidt, J., Tökölyi, J., Bódis, J., Sramkó, G., The reproductive success of Hungarian orchids has not changed in the last century, No evidence for historical declines in pollination succes in Hungarian orchids. 2015, Applied ecology and Environmental Research, 13 (4), pp.: 1097 – 1108
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.