Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Gremlica, Tomáš a kol. Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice.Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Ministerstvo životního prostředí. Praha. 2011. 245 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.