Reakce čolka na přítomnost nonyfenol ethoxylátů

Verze PDF

Nonylfenol ethoxyláty (NPE) jsou povrchově aktivní organické látky používané velmi často jako čistící látky při zpracování textilií, papíru, dřeva, těžbě ropy nebo povrchové úpravě kovů. Během tohoto procesu se mohou dostávat do životního prostředí řady druhů rostlin a živočichů. NPE v prostředí jsou mikroorganizmy degradovány na jednodušší, ale mnohem toxičtější nonylfenoly. Nonylfenol ethoxyláty mohou z tohoto důvodu představovat riziko zejména pro vodní biotopy a jejich faunu, kde ovlivňují reprodukční biologii narušováním přirozené endokrinní aktivity (estrogenní efekt). Předpokládá se také jejich toxicita pro některé orgány, např. játra a gonády. Kolektiv italských biologů dokládá ve své publikaci negativní vliv na ultrastrukturu a funkci jater po vystavení NPE u čolků.
 

Využitelné výstupy: 
  • Vědci vystavili čolka druhu Lissotriton italicus nízkým koncentracím nonyfenol ethoxylátu (NPE10-ETO) srovnatelným s koncentracemi zjištěnými v přírodě (50 a 100 µg/l) po dobu 96 hodin.
  • Při obou koncentracích se u čolka objevily patologické změny histologie a ultrastruktury jater.
  • Hlavní změny představovaly zvětšení mezibuněčných prostor, akumulaci velkých tukových kapének, zvýšení obsahu melaninu a degradaci tkáně.
  • První změny byly pozorovatelné při koncentraci 50 µg/l již po 48 hodinách expozice nonyfenol ethoxylátu, při koncentraci 100 µg/l dokonce již po 24 hodinách.
  • Výsledky studie ukazují na důležitost výzkumu subletálního účinku kontaminace prostředí nonyfenol ethoxyláty.
Grafické přílohy: 
Reakce čolka na přítomnost nonyfenol ethoxylátů
Reakce čolka na přítomnost nonyfenol ethoxylátů
Reakce čolka na přítomnost nonyfenol ethoxylátů
Zdroj: 
Bernabò, I., Biasone, P., Macirella, R., Tripepi, S., & Brunelli, E. (2014). Liver histology and ultrastructure of the Italian newt (Lissotriton italicus): Normal structure and modifications after acute exposure to nonylphenol ethoxylates. Experimental and Toxicologic Pathology, 66(9), 455-468.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.