Raci v České republice

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
ŠTAMBERGOVÁ, Monika, SVOBODOVÁ, Jitka a KOZUBÍKOVÁ, Eva. Raci v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 255 s. ISBN 978-80-87051-78-8.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.