První záznam široce rezistentní bakterie pneumonie u volně žijících bobrů

Verze PDF

Klebsiella pneumoniae sekvenčního typu 11 je hyperinfekční bakteriální klon, rozšířený na celém světě způsobující lidským pacientům nozokomiální (získané při pobytu v nemocnici) infekce. V posledních letech se začaly objevovat zprávy o přenosu tohoto sekvenčního typu i na s člověkem spjatá zvířata, jako jsou kočky a psi, konkrétně z Itálie a Španělska. Až do publikace kolektivu biologů v časopise Environmental microbiology reports nebyl znám jediný případ přenosu na volně žijící zvířata. Držitelem nepříliš potěšujícího prvenství se stal bobr evropský (Castor fiber).

Využitelné výstupy: 
  • V červenci 2013 byl na veterinární oddělení nemocnice ve švýcarském Curychu dopraven bobr.

 

  • Hematologické testy ukázaly přítomnost těžké sepse.

 

  • Byla podána antibiotika: 15 mg kg−1/24 h enrofloxacinu a 7.5 mg kg−1/12 h clindamycinu, obojí podkožně.

 

  • Přes intenzivní léčbu bobr čtvrtý den uhynul.

 

  • Histologické vyšetření ukázalo lokální extenzivní nekrózy na plicích s hnisavými ložisky a depozicemi fibrinu, ve slezině bylo patrné lymfatické vyčerpání.

 

  • Bakteriální kultury ze sleziny a plic byly identifikovány jako Klebsiella pneumoniae a Streptococcus castorius.

 

  • Následná multilokusová analýza identifikovala kmen K. pneumoniae jako sekvenční typ 11.

 

  • Velikost abscesů ukazuje na nakažení zvířete ještě před jeho příchodem do nemocnice.

 

  • Izolované kultury byly testovány na citlivost vůči 25 různým antibiotikům. K šesti z nich byly kultury rezistentní.

 

  • Tento případ poprvé ukazuje možnost výskytu vysoce rezistentního kmene bakterií K. pneumoniae u obratlovců ve volné přírodě.
Grafické přílohy: 
První záznam široce rezistentní bakterie pneumonie u volně žijících bobrů
Zdroj: 
Pilo, P., Vogt, D., Origgi, F. C., Endimiani, A., Peterson, S., & Perreten, V. (2015). First report of a multidrug‐resistant Klebsiella pneumoniae of sequence type 11 causing sepsis in a free‐ranging beaver (Castor fiber). Environmental microbiology reports, 7(2), 351-353.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.