Průchodnost silnic a dálnic pro faunu

Verze PDF
See video
30. září 2013

přednášel Václav Hlaváč

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.