Prostorová distribuce větrných farem je klíčová pro přežití luňáků červených

Verze PDF

Autor se soustředí na dosud neprobádanou problematiku vlivu prostorové konfigurace větrných elektráren v krajině a jejich následného vlivu na populaci ohrožených dravců.
Počet kolizí dravců s turbínou větrné elektrárny progresivně klesá se zvyšujícím počtem větrných elektráren na jednotku plochy. Negativní efekt větrných elektráren na populace dravců a netopýrů může být oslaben nahloučením prostorově rozvolněných větrných elektráren do jedné farmy. Pravděpodobnost rizika kolize nejvíce ovlivňuje vzdálenost hnízda luňáka červeného od vlastní větrné elektrárny.

Využitelné výstupy: 
  • V rámci modelového testování přirůstala simulovaná populace luňáků červených v jádrové zóně bez větrných elektráren o 5,2 % (95 %, CI: 0,-8,2 %). Nárůst populace se začal snižovat s přibývajícím počtem větrných elektráren. V nejextrémnějším případě došlo k poklesu populace luňáků o 1,2 % (95%, CI: -5,0+2,3) za rok.
  • Pravděpodobnost přežití závislá na věku luňáků se v rámci modelování snižovala s narůstajícím počtem větrných elektráren a rovněž se zvyšovala se nižší vzdáleností mezi hnízdem a větrnou elektrárnou.
  • V dalším simulovaném případě se autor soustředil na vliv prostorové distribuce větrných elektráren. Pokud jich například bylo 50 situováno „ve shluku“, v rámci jedné větrné farmy, byl počet kolizí výrazně nižší, než při situaci, kdy by 25 větrných elektráren stálo v krajině solitérně.
Grafické přílohy: 
Prostorová distribuce větrných farem je klíčová pro přežití luňáků červených
Prostorová distribuce větrných farem je klíčová pro přežití luňáků červených
Prostorová distribuce větrných farem je klíčová pro přežití luňáků červených
Prostorová distribuce větrných farem je klíčová pro přežití luňáků červených
Prostorová distribuce větrných farem je klíčová pro přežití luňáků červených
Zdroj: 
Schaub, M., Spatial distribution of wind turbines is crucial for the survival of red kite populations, Biological Conservation 155 (2012), pp.: 111–118
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.