Produkční a chemické charakteristiky funkčních skupin rostlin na polo-přirozených trávnících a jejich využitelnost pro výrobu energie

Verze PDF

Autoři se pokusili stanovit průměrnou produkční schopnost různých lučních společenstev a polo-přirozených trávníků z hlediska energetické využitelnosti, chemické skladby a celkové proporční využitelnosti.
Největší produktivitou (z hlediska biomasy) se vyznačují louky aluviální (685 g/m2), mezické (337 g/m2) a křovinné (220 g/m2). Největším druhovým bohatstvím se vyznačovali louky aluviální, a to i přesto, že na funkční skupiny byla bohatší společenstva křovinných luk. Zastoupení rákosin a třtin bylo nejvyšší na aluviálních loukách. Největší místně-specifický energetický potenciál byl vypočítán pro aluviální louky (za nimi stály mezické a křovinné). Jejich energetický potenciál závisel více na prostém množství (objemu) biomasy, než na vlastní energetické hodnotě jednotlivých funkčních skupin.

Využitelné výstupy: 
  • Největší podíl rákosin a třtin byl zaznamenán na aluviálních loukách (podíl na sušině 204 g/m2), nejstabilnější podíl travin ve vzorku byl zaznamenán na mezických loukách (±153 g/m2).

 

  • Nejvyšším energetickým obsahem se vyznačovaly aluviální louky (115 GJ/ha), méně pak mezické louky (57 GJ/ha) a křovinné louky (37 GJ/ha).

 

  • Širokolisté byliny měly nejvyšší obsah popelnatých látek a přitom nejnižší kalorickou hodnotu. Naopak rákosiny a třtiny se vyznačovaly vysokou energetickou hodnotou a nízkou popelnatostí.

 

  • Energetický přínos biomasy z polo-přirozených trávníků a lučních společenstev je (alespoň v rámci boreálních podmínek Estonska) srovnatelný s konvenční bio-energetickou produkcí jen na úrovni aluviálních luk.
Grafické přílohy: 
Produkční a chemické charakteristiky funkčních skupin rostlin na polo-přirozených trávnících a jejich využitelnost pro výrobu energie
Produkční a chemické charakteristiky funkčních skupin rostlin na polo-přirozených trávnících a jejich využitelnost pro výrobu energie
Produkční a chemické charakteristiky funkčních skupin rostlin na polo-přirozených trávnících a jejich využitelnost pro výrobu energie
Produkční a chemické charakteristiky funkčních skupin rostlin na polo-přirozených trávnících a jejich využitelnost pro výrobu energie
Produkční a chemické charakteristiky funkčních skupin rostlin na polo-přirozených trávnících a jejich využitelnost pro výrobu energie
Produkční a chemické charakteristiky funkčních skupin rostlin na polo-přirozených trávnících a jejich využitelnost pro výrobu energie
Zdroj: 
Melts, I.,Heinsoo, K., Ivask, M., 2014, Herbage production and chemical characteristics for bioenergy production by plant functional groups from semi-natural grasslands, Biomass and Energy, 67, pp. 160-166
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.