Proč je důležité mrtvé dřevo?

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
HORÁK, Jakub, ed. Proč je důležité mrtvé dřevo? Pardubice: Pardubický kraj, 2007. 19 s. ISBN 978-80-903496-2-9.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.