Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu MZE nebo zde.

Zdroj: 
Novotný, Ivan a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi 2014. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., Ministerstvo zemědělství. Praha. 2014. 78 s. ISBN 978-80-87361-33-7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.