Příroda bez hranic aneb pozice české ochrany přírody v evropském a světovém kontextu

Verze PDF
See video
26. listopad 2012

Přednášel Michael Hošek

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.