Případová studie nárustu populace čápů bílých (Ciconia ciconia) v závislosti na instalaci umělých hnízdních plošin v oblasti italské Kalábrie

Verze PDF

Mezi lety 2002 a 2012 bylo v regionu Kalábrie nainstalováno 46 dřevěných hnízdních plošin v naději, že podpoří hnízdění čápů bílých. V roce 2007 zahnízdily na plošinách první tři čapí páry, v roce 2012 počet hnízdících párů dosáhl 12. Z hnízd na umělých platformách bylo mezi lety 2007 a 2012 vyvedeno celkem 103 mladých. Čápi v oblasti preferovali k zahnízdění umělé platformy.

Využitelné výstupy: 
 • současná italská populace čápů bílých čítá okolo stovky hnízdících párů
  • autoři spekulují, že v některých oblastech je potenciál růstu populace omezen nedostatkem ploch vhodných k zahnízdění
  • instalace umělých hnízdních platforem je řešení, ale jejich často nevhodné umístění na sloupech elektrického vedení vede k úhynům zvířat
 • mezi lety 2002 a 2012 bylo na 5 lokalitách (viz příloha 1) nainstalováno 46 umělých hnízdních platforem
  • 35 platforem bylo umístěno na stožáry o průměrné výšce 20 metrů, 9 na sloupy elektrického vedení o výšce 13 metrů a 2 na pro tento účel vztyčené železné tyče
  • platformy byly zhotoveny z vyřazených špulek na kabely o čtyřech průměrech (100cm, 120cm, 125cm, 135cm), po obvodu každé příruby byly usazeny krátké (25cm, 35cm) trámky
 • první pár čápů zahnízdil na instalovaných platformách v roce 2007, nicméně o 5 let později instalované platformy hostily už 92 % všech čapích párů v regionu Kalábrie (viz příloha 2)
  • tyto páry vyvedly během sledované doby celkem 103 mláďat (ze 30 hnízd), páry v okolí pokusných lokalit vyvedly celkem 79 mláďat (z 25 hnízd) (viz příloha 3)
 • organizace Italská liga pro ochranu ptáků (LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli) uvádí, že instalace hnízdních platforem je hlavním nástrojem pro podpoření rozmnožovacího potenciálu místní populace čápů
  • přítomnost hnízdících zvířat může přitáhnout i migrující jedince, kteří by jinak zahnízdili jinde
  • vhodně umístěné umělé platformy mohou zároveň rozšířit hnízdní areál druhu
  • autoři doporučují, aby minimální výška okrajových trámků na hnízdní plošině byla alespoň 30 cm, aby se zabránilo ztrátě hnízdního materiálu
  • minimální vzdálenost mezi hnízdy by měla být alespoň 800-900 metrů, ideální je přítomnost vizuální bariéry, protože už při vzdálenosti 600 metrů bylo pozorováno kompetiční chování mezi sousedními páry
Grafické přílohy: 
Přehled a popis lokalit, kde byly instalovány hnízdní platformy
Počty čápů hnízdících na platformách ve srovnání s páry hnízdícími v přirozeném prostředí
Počty mláďat z umělých hnízdních platforem
Zdroj: 
Santopaolo R., Godino G., Golia S., Mancuso A., Monterosso G., Pucci M., Santopaolo F., Gustin M. (2013): Increase of white stork Ciconia ciconia population attracted by artificial nesting platforms in Calabria, Italy. Conservation Evidence 10: 67-69
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.