Příčiny nízké reprodukční úspěšnosti norka evropského v zajetí

Verze PDF

Norek evropský (Mustela lutreola) je v Červeném seznamu IUCN veden v kategorii kriticky ohrožených druhů a patří mezi nejohroženější lasicovité šelmy v Evropě. Jedním ze způsobů, jímž se orgány ochrany přírody snaží vrátit norka evropského do přírody ve větších počtech, je i jeho chov v lidské péči. Řada takových projektů se u jiných druhů ukázala jako velmi prospěšná, populace v zajetí navíc může sloužit jako pojistka při případném kolapsu divokých populací. V případě norka evropského ale stále chov v lidské péči nepřináší dostatečně optimistické a očekávané výsledky. Kolektiv autorů pod vedením estonského zoologa Kairi Kiika shrnul příčiny dosavadních neúspěchů a identifikovali jako hlavní důvody změny v chování v zajetí odchovaných jedinců.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři srovnávají reprodukční úspěšnost jedinců norka evropského v ZOO Tallinn, z části odchycených v přírodě a z části odchovaných v zajetí.

 

  • Výsledky analýzy namlouvacího chování samců ukazují, že „divocí“ samci se páří výrazně úspěšněji než samci již narození v zajetí (65 vs. 11%).

 

  • U samic nebyl rozdíl v úspěšnosti zjištěn.

 

  • Primární příčinou neúspěšnosti páření u samců narozených v zajetí jsou dva typy změn v přirozeném chování – agresivita a pasivita.

 

  • Oba tyto faktory jsou projevem samotného samce a nezávisí na chování reprodukčního partnera.

 

  • Jednotliví jedinci mohou střídavě projevovat oba typy chování.

 

  • Oba faktory jsou podle autorů nepřirozené a jsou výsledkem současného nevhodného způsobu chovu v zajetí.
Grafické přílohy: 
Příčiny nízké reprodukční úspěšnosti norka evropského v zajetí
Příčiny nízké reprodukční úspěšnosti norka evropského v zajetí
Příčiny nízké reprodukční úspěšnosti norka evropského v zajetí
Příčiny nízké reprodukční úspěšnosti norka evropského v zajetí
Příčiny nízké reprodukční úspěšnosti norka evropského v zajetí
Příčiny nízké reprodukční úspěšnosti norka evropského v zajetí
Zdroj: 
Kiik, K., Maran, T., Nagl, A., Ashford, K., & Tammaru, T. (2013). The causes of the low breeding success of European mink (Mustela lutreola) in captivity. Zoo biology, 32(4), 387-393.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.