Prezentace ochrany přírody v médiích aneb Kdo je víc mimo - novináři, nebo ochranáři?

Verze PDF
See video
10. červen 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Jan Stejskal, moderátorem byl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.