Preference půdního typu blatnice skvrnité

Verze PDF

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) je jedinou naší žábou se svislou zorničkou v oku. V přírodě díky poměrně slabému hlasu, skrytému způsobu života a noční aktivitě často uniká pozornosti. Důkazem o jejím výskytu jsou častěji snáze viditelné široké šňůry vajec nebo pulci, kteří dorůstají běžně velikosti okolo 7 cm. Přes den se blatnice pravidelně zahrabávají do substrátu, což vedlo skupinu italských herpetologů k otázce, zda může typ půdy také ovlivnit výskyt druhu. Srovnali 70 lokalit s potvrzeným výskytem druhu a 150 náhodně vybraných, na nichž blatnice nežily. Výsledky ukazují, že typ půdy má na výskyt druhu významný vliv.

Využitelné výstupy: 
  • Obsazené lokality byly statisticky významně blíže nejbližší vodní nádrži než neobsazené.
  • Obsazené lokality byly statisticky významně dál od zastavěného území než neobsazené.
  • Z půdních typů obsazovaly blatnice lokality s alfisoly a entisoly, zatímco inceptisolům se očividně vyhýbaly.
  • Z hlediska struktury půdy preferovaly písčitohlinité a písčité typy.
  • Analýza také zjistila slabou preferenci pro výskyt na plantážích topolů.
  • Studie ukazuje, že pro výskyt blatnice je typ půdy důležitým faktorem a v případě managementu druhu by se na tento fakt měl brát zřetel.
Grafické přílohy: 
Preference půdního typu blatnice skvrnité
Preference půdního typu blatnice skvrnité
Preference půdního typu blatnice skvrnité
Zdroj: 
Carisio, L., Sacchi, R., Seglie, D., & Sindaco, R. (2014). Habitat selection in the fossorial toad Pelobates fuscus insubricus (Amphibia: Pelobatidae): does the soil affect species occurrence? Acta Herpetologica, 9(1), 51-59.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.