Před kým se schovává bobr v krajině bez predátorů?

Verze PDF

Správné načasování aktivity je velmi důležité pro mnoho druhů živočichů. Úspora energie, fyziologické adaptace, dostupnost kořisti, kompetice a predace způsobená predátory i lidmi, to všechno jsou důležité parametry ovlivňující, kdy a kde jsou zvířata aktivní. Na jakoukoliv změnu těchto parametrů mohou jedinci reagovat optimalizací časového schématu aktivity. Autoři článku studovali pomocí fotopastí celodenní aktivitu jedinců reintrodukované populace bobra evropského (Castor fiber) s netypickou absencí predátorů v biotopu bobrů. Výsledky sice naznačují schopnost bobrů změnit svůj vzorec aktivity, absence predátorů však v tomto konkrétním případě nestačila.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal v hustě obydlené krajině Flander a v severní části Wallonie v Belgii.
  • Bobři v této populaci mají hlavně soumračnou a noční aktivitu, velmi podobnou vzorcům aktivity v typičtějších populacích s přítomností predátorů.
  • Aktivita počíná v cca 18 hodin, prudce se zvyšuje do 22 hodin a vrcholí okolo druhé hodiny po půlnoci. Jen nepatrný počet záznamů pochází z doby po 7 hodině ranní.
  • Během krátkých pozdně jarních a letních nocí je vrchol aktivity delší než během dlouhých zimních nocí.
  • Aktivita před 18. hodinou je běžnější během krátkých nocí, od 18. do 21. hodiny během dlouhých nocí. Po 3. hodině se již aktivita v létě a v zimě neliší.
  • Aktivitu bobrů ovlivňuje také, zda je měsíčná noc nebo noc se zataženou oblohou či bez měsíčního světla - 24.5 % (463 záznamů) je z tmavých nocí (27.6 % nocí), 48.7 % (920 záznamů) ze středně světlých nocí a (49.6% nocí) a 26.8 % (505 záznamů) ze světlých nocí (22.8 % nocí). Počet pozorování ve světlých nocích je vyšší než by se dalo očekávat.
  • Během tmavých nocí je aktivita dvouvrcholová (22. a 3. hodina), během světlých jednovrcholová (2. hodina).
  • Aktivita za světlých nocích začíná o něco později než ve tmavých nocích.
  • Bobři dokážou změnit svůj vzorec aktivity, absence predátorů však v tomto konkrétním případě nestačila na statisticky významnou změnu.
  • Autoři vysvětlují zjištěné výsledky „pamětí“ bobrů na časy, kdy byli intenzívně loveni lidmi.
Grafické přílohy: 
Před kým se schovává bobr v krajině bez predátorů?
Před kým se schovává bobr v krajině bez predátorů?
Před kým se schovává bobr v krajině bez predátorů?
Před kým se schovává bobr v krajině bez predátorů?
Zdroj: 
Swinnen, K. R., Hughes, N. K., & Leirs, H. (2015). Beaver (Castor fiber) activity patterns in a predator-free landscape. What is keeping them in the dark?. Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde, 80(6), 477-483.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.