Pravidla hospodaření pro typy lesních stanovišť v evropsky významných lokalitách

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
PLANETA: Pravidla hospodaření pro typy lesních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2006, roč. XIV, č. 9. ISSN 1801-6898.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.