Praktický pomocník pro hospodaření v Blanském lese - území zařazeném do soustavy Natura 2000

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu DAPHNE ČR nebo zde.

Zdroj: 
DAPHNE ČR. Praktický pomocník pro hospodaření v Blanském lese - území zařazeném do soustavy Natura 2000. České Budějovice: Attavena, 2006. 64 s. ISBN 80-86778-21-5.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.