Povodně 2013 a stav české krajiny

Verze PDF
See video
5. srpen 2013

přednášel David Pithart.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.