Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu OPŽP nebo zde.

Zdroj: 
Stránský, David a kol. Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí. Asociace čistírenských expertů České republiky, 2009. 83 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.