Pokyny k čl. 6 odst. 4 „směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
Evropská komise. Pokyny k čl. 6 odst. 4 „směrnice o stanovištích“ 92/43/EHS. Přeložilo Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007/2012. 29 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.