Pohybová aktivita v zajetí odchovaných norků evropských po vypuštění do přírody

Verze PDF

Posilování populací volně žijících zvířat odchovy v zajetí patří k poměrně často používaným opatřením na záchranu některých ohrožených druhů. Tito jedinci ale mohou po vypuštění projevovat některé pro přirozeně odchované jedince netypické či nadbytečné pohyby, které snižují jejich šance na přežití, protože se stávají snadnější kořistí predátorů, zavedou jedince do nevhodného prostředí nebo zvyšují pravděpodobnost kontaktu s člověkem. Autoři článku hodnotí pohybovou aktivitu v zajetí odchovaných mláďat norka evropského (Mustela lutreola). Jejich výsledky ukazují, že v tomto konkrétním případě nedochází k žádným nepřirozeným aktivitám, autoři nicméně považují jejich výzkum pouze za předběžný.

Využitelné výstupy: 
  • V zajetí odchovaná mláďata byla vypouštěna na estonském ostrově Hiiumaa v Baltském moři.
  • Ze 173 vypuštěných jedinců jich bylo 52 v letech 2000-2002 opatřeno vysílačkou, z nich bylo 49 monitorováno alespoň 3 dny, 30 2 týdny a 15 více než 1 měsíc.
  • Do konce výzkumu v srpnu 2002 uhynulo 21 jedinců (40 %), z nich 16 v důsledku predace), u 26 byla ztracena vysílačka nebo signál a pouze 6 jedinců prokazatelně žilo.
  • Během tříměsíčního monitorovacího období se 13 jedinců přesunulo do vzdálenosti větší než 10 km od místa vypuštění (maximum 32,3 km), 22 zůstalo v okruhu do 5 km.
  • Denní přesuny měřily od 0 do 23,7 km.
  • V prvním měsíci po vypuštění využívali jedinci oblast o rozloze 27 až více než 8000 ha.
  • Jedinci odchovávaní v přírodě podobnějších podmínkách se v pohybové aktivitě v době do 2 týdnů po vypuštění nelišili od jedinců odchovávaných ve standardních ubikacích v zoo, trávili pouze kratší dobu poblíž vody. Také obývali větší domovské okrsky, tento rozdíl ale nebyl statisticky průkazný.
  • Samci se pohybují více v prvních 3 dnech po vypuštění, později je rozdíl nevýznamný.
  • Juvenilní jedinci se také po vypuštění pohybují během prvních 3 dnů dále než jednoroční jedinci.
  • Nebyla zjištěna žádná korelace mezi pohybovou aktivitou jedinců a mortalitou.
Grafické přílohy: 
Pohybová aktivita v zajetí odchovaných norků evropských po vypuštění do přírody
Pohybová aktivita v zajetí odchovaných norků evropských po vypuštění do přírody
Pohybová aktivita v zajetí odchovaných norků evropských po vypuštění do přírody
Pohybová aktivita v zajetí odchovaných norků evropských po vypuštění do přírody
Pohybová aktivita v zajetí odchovaných norků evropských po vypuštění do přírody
Zdroj: 
Harrington, L. A., Põdra, M., Macdonald, D. W., & Maran, T. (2014). Post-release movements of captive-born European mink Mustela lutreola. ENDANGERED SPECIES RESEARCH, Vol. 24: 137–148
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.