Plzák španělský jako významný herbivor

Verze PDF

Jen málokterý invazivní druh současnosti je veřejnosti stejně známý (a obvykle nepříliš oblíbený) jako plzák španělský (Arion lusitanicus). V České republice se poprvé objevuje v roce 1991. Má jen jednu generaci za rok, vajíčka klade na konci léta a mláďata se líhnou částečně na podzim, částečně na začátku následujícího jara. Do povědomí veřejnosti se plzáci každoročně zapisují invazemi do zahrádek a polí, kde konzumují velkou část úrody mnoha druhů plodin. Kromě pěstovaných rostlin přirozeně konzumují i volně rostoucí rostliny. Autoři článku studovali vliv přítomnosti plzáků španělských na produkci semen pampelišky lékařské (Taraxacum officinale). Výsledky ukazují, že plzáci dokážou v případě vyšší početnosti velmi výrazně negativně ovlivňovat rozmnožovací cyklus volně rostoucích rostlin.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal v roce 2008 na plochách s bohatým výskytem pampelišky lékařské v Praze-Ruzyni.

 

  • Na plochách o velikosti 15x15 m byla ve dvou termínech sčítána poškozená a zničená květenství.

 

  • Na jednom květenství byli zjištěni 0-4 jedinci plzáka.

 

  • Hustota plzáků dosahovala 49±8,16 jedince na m2, hustota květenství pampelišek byla 98,5 květenství na m2.

 

  • Konzumace plzáky byla omezena na jednu hodinu mezi 18:30 (kdy vylézají) a 19:30 (kdy se květenství uzavírá).

 

  • Plzáci minimálně poškodili téměř 40% květenství.

 

  • Pouze 28% z poškozených květenství bylo schopno vyprodukovat semena.

 

  • Dalších 10% květenství je zničeno v době tvorby semen.

 

  • Spásání plzáky ovlivňuje tvorbu semen, u vytvořených semen se ale klíčivost neliší od semen vytvořených na nepoškozených rostlinách.

 

  • Výsledky ukazují, že invazivní druh plzáka dokáže poměrně výrazně ovlivňovat množství produkovaných semen běžné pampelišky. Otázkou je, zda druh nemůže potenciálně představovat nebezpečí pro méně běžné druhy rostlin.
Grafické přílohy: 
Plzák španělský jako významný herbivor
Plzák španělský jako významný herbivor
Plzák španělský jako významný herbivor
Plzák španělský jako významný herbivor
Zdroj: 
Honěk, A., & Martinková, Z. (2014). Floral Herbivory of an Invasive Slug on a Native Weed. Plant Protection Science, 50(3): 151-156.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.