Plošné znečištění povrchových vod fosforem a dusíkem

Verze PDF

 
Plošné (ne-bodové) znečištění povrchových vod N a P může být sníženo omezením přídavku těchto látek především ze zemědělského hospodaření (na úrovni systému hospodaření i procesního zpracování) a v případě měst také snížením emisí N ze spalování fosilních paliv.

Využitelné výstupy: 

 

  • Eutrofizace povrchových vod může být snížena regulací přídavku dusíku a fosforu do ekosystémů. Vodní tělesa (nádrže, vodní toky) však, pokud jde o schopnost regenerace, reagují značně proměnlivě. Často může být stav eutrofizace vytrvalý a doba návratu k optimu může být velmi dlouhá.

 

  • Plošné zdroje znečištění jsou pro většinu amerických řek stále dominantním zdrojem dusíku a fosforu, přesto ale bodové zdroje znečištění přispívají k celkové míře znečištění 50 %.

 

  • Plošné zdroje znečištění jsou naopak odpovědné až za 90 % přídavku dusíku téměř u poloviny z 86 zkoumaných řek (plošné zdroje znečištění přispívající až k 90 % přídavku fosforu se týkají třetiny sledovaných řek).

 

  • Aktivní zásah ke snížení míry eutrofizace je často nezbytný v případě vodních nádrží a bezodtokých jezer.

 

  • Mezi hlavní zdroje plošného znečištění patří - v případě dusíku i fosforu - zemědělství, atmosférická depozice a odtok (splach) z měst.

 

  • Až 90 % exportu fosforu do vody pochází z méně než 10 % rozlohy povodí.
Grafické přílohy: 
Plošné znečištění povrchových vod fosforem a dusíkem
Plošné znečištění povrchových vod fosforem a dusíkem
Plošné znečištění povrchových vod fosforem a dusíkem
Zdroj: 
S.R., Carpneter, N.F., Caraco, D.L., Correll, R.W., Howarth, A.N., Sharpley, V.H., Smith, Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen, Ecological Applications, 8(3), 1998, pp.: 559–568
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.