Péče o přírodní památku Ohrazení

Verze PDF
Autoři: 

Jan Šuspa Lepš a kol.

Lokalita: 

Ohrazení u Českých Budějovic

Období sledování: 

1990-2013

Souhrn: 

xx

Metodika: 

xx

Výsledky: 

xx

Diskuze: 

xx

Závěr: 

xx

Zadal: 
Simona Poláková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.