Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu ZO ČSOP Bílé Karpaty nebo zde.

Zdroj: 
MLÁDEK, Jan, PAVLŮ, Vilém, HEJCMAN, Michal a GAISLER, Jan, eds. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2006. 104 s. ISBN: 80-86555-76-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.