Overturismus, vzrůstající fenomén dnešní doby?

Verze PDF
See video
5. květen 2021

Rozhovor s akademickým pracovníkem a geografem RNDr. Janem Lenartem, Ph.D. na téma "overturismus" v českých podmínkách a jeho dopadech na přírodu.

Bude znamenat pandemie konec tohoto fenoménu, či se jedná o již dlouhodobý trend mající negativní efekt na chráněná území? A kde hledat řešení?

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.