Osobní zkušenost ovlivňuje vnímání nepopulárních organizmů – hadi a školáci

Verze PDF

Zacílení výzkumu i ochranářských aktivit je charakterizováno výraznou nerovnováhou ve prospěch několika taxonů. Ke zvýšení pozornosti k ochraně přírody využívají média několika populárních skupin či druhů (např. lední medvěd, kytovci, mořské želvy) žijících obvykle v exotických zemích. Tyto druhy (až na naprosté výjimky se jedná o savce a ptáky) přitahují mnohem větší pozornost a také lepší financování ochranářskými organizacemi než ostatní druhy a skupiny zvířat. Tento nepoměr může vycházet z obecné lidské vlastnosti chránit v první řadě velká, esteticky hezká a člověku podobná zvířata. Méně populární druhy, patřící například mezi bezobratlé či plazy, pozornosti (zejména laické veřejnosti) unikají. Velká část společnosti dokonce rozeznává mnohem lépe médii prezentovaná velká zvířata než druhy, s nimiž by se mohla setkat ve svém bezprostředním okolí. Taková biologická „negramotnost“ je pro ochranu přírody varováním, neboť vylučuje možnost efektivně rozvíjet iniciativu a spoluúčast občanů na zachování místního životního prostředí a biodiverzity. Jedním z účinných způsobů, jak  povědomí o lokální biologické diverzitě zlepšit, jsou vzdělávací akce. Publikace v časopise Journal of Herpetology ukazuje na konkrétním případě hadů, že přímý fyzický kontakt s místními druhy živočichů výrazně zlepšuje způsob, jakým jsou i tito obecně negativně přijímaní plazi vnímáni.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři zkoumali vnímání hadů 500 dětmi před a po terénní exkurzi, při níž měli možnost volně žijící hady pozorovat a s nejedovatými druhy i manipulovat.
  • Organizátoři akce během výkladu mohli hovořit pouze o biologii místních druhů, ale ne o potřebě jejich ochrany, aby neovlivnili postoj respondentů.
  • Ačkoliv již před exkurzí hodně dětí deklarovalo, že se jim hadi líbí, po exkurzi se jejich postoj ještě zlepšil. Téměř všechny děti vyjadřovaly kladný postoj k hadům a navíc silnou ochotu je chránit.
  • Změna byla rovněž spojena se zvýšením frekvence odpovědí s vyšší hladinou afektu (naše dnešní děti by řekly „Hadi jsou hustí“).
  • Fyzická manipulace s hady byla vyhodnocena jako nejdůležitější součást formování kladné odezvy.
  • Autoři uzavírají článek konstatováním, že přímý kontakt se zvířaty v přírodě je mnohem důležitější než v dnešní době preferované vzdělávání virtuální realitou z počítačů.
Grafické přílohy: 
Osobní zkušenost ovlivňuje vnímání nepopulárních organizmů – hadi a školáci
Osobní zkušenost ovlivňuje vnímání nepopulárních organizmů – hadi a školáci
Osobní zkušenost ovlivňuje vnímání nepopulárních organizmů – hadi a školáci
Osobní zkušenost ovlivňuje vnímání nepopulárních organizmů – hadi a školáci
Osobní zkušenost ovlivňuje vnímání nepopulárních organizmů – hadi a školáci
Osobní zkušenost ovlivňuje vnímání nepopulárních organizmů – hadi a školáci
Zdroj: 
BALLOUARD J.M., PROVOST G., BARRE D., BONNET X. Influence of a field trip on the attitude of schoolchildren toward unpopular organisms: an experience with snakes. Journal of Herpetology. 2012, 46, (3), 423-428
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.