Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
KONVIČKA, Martin, ČÍŽEK, Lukáš a BENEŠ, Jiří. Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Olomouc: Sagittaria, 2006. 79 s. ISBN 80-239-8801-8.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.